Ayşe ÜNAL / İmar Planları ve Süreçleri, Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzni ve Kaçak Yapı, Yapı Denetimi Uygulaması ve Sorunları (16.02.2012)

KATEGORİLER

Belediye Akademisi